uporabniško ime:
geslo:
 
 
eRedovalnica

VSTOP V eREDOVALNICO JE MOGOČE LE Z DIGITALNIM POTRDILOM!

IZJAVO ZA eREDOVALNICO ODDATE V ŠOLI!  

eREDOVALNICA IN eSPOROČILA STA RAZLIČNI STORITVI – eRedovalnica je brezplačna, dostop zanjo vam odobri ŠOLA, eSporočila so plačljiva, obrazec za naročilo pa pošljete na naslov podjetja LOGOS.SI!

Prijava v e-redovalnico

 
ZAHTEVA ZA VPOGLED V OCENE
Za  odobritev vpogleda v eRedovalnico, morate najprej izpolniti IZJAVO ZA eREDOVALNICO. Izpolnjeno in podpisano oddate v šoli, ki jo obiskuje vaš otrok. Če imate na isti šoli več otrok, natisnete eno izjavo in  navedete vse otroke, za katere želite vpogled v ocene prek interneta. Če imate več otrok na različnih šolah, natisnete  izjavo za vsako šolo. Odobritev dostopa v eRedovalnico boste prejeli iz vsake šole, zato se boste morali prijaviti na portal ločeno za vsakega otroka.

ODOBRITEV DOSTOPA ZA VPOGLED V OCENE
Na šoli bo pooblaščena oseba vnesla v program Lo.Polis podatke z  obrazca Izjava za eRedovalnico, ki ga boste prinesli/poslali starši. Šola pripravi dokument Odobritev dostopa v eRedovalnico, kjer je navedeno:
- ime in priimek otroka,
- uporabniško ime in geslo za  vstop na portal Lo.Polis,
- kratka navodila za dostop do ocen. 
Odobritev lahko starši dobite osebno na šoli, po pošti ali e-pošti.

PRIJAVA V eREDOVALNICO
Ko prejmete Odobritev dostopa v eRedovalnico, vnesete na portalu Lo.Polis uporabniško ime  in geslo ter uporabite gumb Prijava. Prijava v eRedovalnico od vas zahteva digitalno potrdilo. Uporabljate lahko digitalno potrdilo, ki ga že imate npr. za službo, za elektronsko bančništvo ...  . V Republiki Sloveniji so overjena: POSTArCA,  ACNLB, Halcom in SIGEN-CA.  SIGEN-CA je digitalno potrdilo, ki ga občanom brezplačno izda Ministrstvo za  javno upravo. Naročite ga lahko na najbližji Upravni enoti. Postopek za  pridobitev traja nekaj dni. Ko digitalno potrdilo dobite, si ga namestite na  računalnik. Pri vstopu v eRedovalnico ga izberete in potrdite, v nadaljevanju  pa se odpre okno z imeni otrok, za katere imate aktivirano eRedovalnico. S  klikom na ime otroka dobite pregled ocen.

POMEMBNO: Pazite, da bosta davčni številki na Izjavi za eRedovalnico in digitalnem potrdilu enaki, saj sistem prek nje preverja vašo istovetnost!
Vstop v eRedovalnico je mogoč le z digitalnim potrdilom!

POZOR: Vpogled v eRedovalnico ni možen na vseh šolah! Šola se mora odločiti, ali bo staršem eRedovalnico ponudila ali ne. Svetujemo vam, da se najprej pozanimate na šoli, če omogoča eRedovalnico in posledično vpogled v ocene.

Primer vpogleda v eRedovalnico:

 

© 2012 LOGOS.SI d.o.o.  |  Kolofon  |  Spletni piškotki  |  Varstvo osebnih podatkov  |  Dodaj med priljubljene
prenašam podatke...